BÅtopplag

Vi tilbyr opplag innendørs og utendørs av båter fra 8 - 30 fot

Kontakt oss for et komplett VIP-pakke som ivaretar båt og motor på best mulig måte

Evt. feil ved båt og motor må oppgis ved innlevering.
Alle rom må tømmes. 

Vi tar ikke ansvar for løse ting i båten. Det kan forekomme jordslag på gjenglemt tøy.
Båten må være forsikret av eier hele vinteren. Hallene er godkjent for båtopplag.
Opplag faktureres på høsten.
Service, båtpleie og eventuelle tilleggsjobber faktureres når det er utført.
Transport etter avtale.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.